0

Na chwałę Trójcy Przenajświętrzej…

…która konsekrowała mnie przez chrzest, a teraz wzywa do naśladowania bardziej z bliska Jezusa Mistrza, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, jako Jego uczennica ofiaruję się całkowicie Bogu..   Dziś siostry juniorystki: s. M....

0

Nawrócenie św. Pawła Apostoła

Ojcze, który w Twoim Synu dałeś nam pełnię Twojego Słowa i Twego daru, spraw abyśmy odczuli potrzebę nawrócenia się do Ciebie i przylgnięcia całą duszą do Ewangelii, tak abyśmy naszym życiem głosili wątpiącym i...

0

Niecodzienni goście na Grabówce

Tradycją jest iż diakonie Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu przed święceniami przyjeżdżają do Częstochowy na modlitwę Apelu Jasnogórskiego. Pragną zawierzyć swoje życie kapłańskie opiece Matki Bożej. Przy tej okazji odwiedzają różne zgromadzenia zakonne...

0

Na drugim brzegu „Jeziora Galilejskiego”

Na przełomie listopada i grudnia bieżącego roku, a więc na początku Adwentu, mała wspólnota ośmiu naszych sióstr zgromadziła się na dorocznych rekolekcjach. W pięknej, zimowej aurze, ks. Mariusz Krawiec z Towarzystwa św. Pawła, przełożony...

0

Jubileusz 25-lecia ślubów zakonnych

22 października obchodziły jubileusz 25-lecia ślubów zakonnych, dwie nasze siostry: s. M. Jolanta Róg i s. M. Iwona Kopacz Dziękujemy Bogu za dar ich życia oraz świadectwo wierności i miłości do Jezusa Mistrza który jest...

0

Dzień skupienia

Zapraszamy wszystkie osoby, które poszukują swojej DROGI ŻYCIA, rozeznając swoje powołanie. SIOSTRY UCZENNICE BOSKIEGO MISTRZA Warszawa ul. Żytnia 11 Kontakt: Siostra Paulina Kurek tel. 785 482 409