Tydzień Biblijny

Od 15 do 21 kwietnia przeżywamy  X Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Jego hasłem są słowa, które zmartwychwstały Jezus skierował do apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20,22).

Tegoroczny Tydzień Biblijny rozpoczyna się w niedzielę 15 kwietnia. Jest z nim związane Drugie Narodowe Czytanie Pisma Świętego, które swoim przesłaniem: „Weźmijcie Pismo Święte”, jak i wybranymi do wspólnotowej lektury tekstami z Listu św. Pawła do Rzymian  nawiązuje do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Może Ci się również spodoba