Nawrócenie św. Pawła Apostoła

Ojcze, który w Twoim Synu dałeś nam pełnię Twojego Słowa i Twego daru, spraw abyśmy odczuli potrzebę nawrócenia się do Ciebie i przylgnięcia całą duszą do Ewangelii, tak abyśmy naszym życiem głosili wątpiącym i dalekim jedynego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. On jest Bogiem, który życie i króluje z Tobą i z Duchem Świętym przez wszystkie wieki wieków. Amen (bł. ks. Jakub Alberione)

Może Ci się również spodoba