Przełożona Generalna

 

Dzisiaj, 10 maja 2017 r.,

9. Kapituła Generalna
Uczennic Boskiego Mistrza,

 wybrała

S. M. Micaelę Monetti

Przełożoną Generalną Zgromadzenia
na sześcioletnią kadencję 2017–2023

S. M. Micaela Monetti urodziła się w Turynie (Włochy) 15 sierpnia 1955 r. Wstąpiła do Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza w Rzymie 10 lutego 1975 r. Śluby wieczyste złożyła w Albie (CN), 28 października 1984 r.

Po uzyskaniu stopnia bakalaureatu w dziedzinie filozofii i teologii w Instytucie Teologicznym Północnych Włoszech (Mediolan) uczęszczał do Instytutu Patrystycznego „Augustinianum” w Rzymie.

Jej najważniejsze doświadczenia apostolskie to duszpasterstwo młodzieży, powołaniowe i liturgiczne. Współpracowała przy redakcji czasopisma liturgicznego “La Vita in Cristo e nella Chiesa”.

W 1999 roku została mianowana Radnego prowincjalną. Była częścią między- zgromadzeniowej ekipy, która opracowała „Projekt zjednoczenia Rodziny Świętego Pawła” i zespołu redagującego „Regułę Życia” i Dyrektorium.

Wybrana Radną generalną na 7. Kapitule Generalnej w 2005 r., została ponownie wybrana na drugą kadencję w 2011 r.

Może Ci się również spodoba