Jubileusz 60-lecia ślubów zakonnych

25 marca, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, obchodziły jubileusz 60-lecia ślubów zakonnych dwie nasze siostry:

s. M. Paula Warpechowska i s. M. Serafina Nowak

Dziękujemy Bogu za dar ich życia oraz świadectwo wierności i miłości do Jezusa Mistrza który jest Drogą Prawdą i Życiem.

Anioł wszedł do Niej i rzekł:
„Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.

Na to rzekła Maryja:
„Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”.

 

Może Ci się również spodoba