Obrona doktoratu

sdolores-doktorat-17W dniu 28.09.2015 r. o godz. 11.00 w auli Collegium Jana Pawła II KUL miała miejsce publiczna obrona doktoratu s. Moniki Dolores Nowak, powstałego w Katedrze Instytutu Muzykologii KUL Jana Pawła II. Temat dysertacji brzmiał: „Officium defunctorum w języku polskim po Soborze Watykańskim II”. Promotorem rozprawy był ks. prof. dr hab. Rastislav Adamko z Katolickiego Uniwersytetu w Różomberku, były pracownik Instytutu Muzykologii KUL. Obronie przewodniczył Dziekan Wydziału Teologii KUL, ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad. Obok ks. Dziekana, w komisji egzaminacyjnej zasiedli: Promotor, dwóch Recenzentów (ks. dr hab. Grzegorz Poźniak, prof. UO i ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL) oraz czterech pracowników habilitowanych Muzykologii i Teologii.
W obronie wzięli udział: tata s. doktorantki, jej współsiostry, koledzy ze studiów oraz inni pracownicy Wydziały Teologii.
Po przedstawieniu sylwetki naukowej s. doktorantki oraz prezentacji rozprawy przez samą s. Dolores, uczestnicy zapoznali się z recenzjami dysertacji, jakie wygłosili kolejno dwaj Recenzenci. Następnie nadszedł czas na odpowiedzi s. doktorantki wobec postawionych jej w recenzjach zarzutów czy pytań odnoszących się do dysertacji. S. Dolores udało się pomyślnie na nie wszystkie odpowiedzieć. W obliczu tego, że nie było żadnych pytań z sali, ks. Dziekan zarządził naradę Komisji Egzaminacyjnej. Po krótkim czasie, zarówno doktorantka, jak i wszyscy uczestnicy usłyszeli werdykt Komisji, która jednogłośnie zdecydowała o nadaniu siostrze tytułu Doktora Nauk Humanistycznych w zakresie Muzykologii.
Po złożeniu s. Dolores gratulacji i życzeń, wszyscy udali się na obiad do sali bankietowej w Konwikcie Księży Studentów KUL. Wspólnego świętowania, radości i dyskusji naukowych i nie tylko… nie było tam końca.

Dziękujemy Bogu, Rodzicom s. Dolores, Przełożonym, Profesorom i wszystkim Przyjaciołom za ten dar pomyślnej obrony doktoratu przez s. Dolores. Jest to zwieńczeniem jej długoletnich studiów oraz posługi na polu muzyki liturgicznej w Kościele.

Siostra Dolores pełni funkcję sekretarza Stowarzyszenia Muzyków Kościelnych. W naszym zgromadzeniu jest m. in. inicjatorką kursów muzyki liturgicznych oraz kursu dla psałterzystów, organizowanych w domu prowincjalnym sióstr Uczennic Boskiego Mistrza w Warszawie.

Może Ci się również spodoba