Śluby wieczyste s. M. Barbary Milewicz

11 kwietnia 2015 roku s. M. Barbara Milewicz złożyła profesję wieczystą. Uroczystość odbyła się w sanktuarium maryjnym w Gietrzwałdzie. To właśnie w tym świętym miejscu s. M. Barbara odkryła swoje powołanie i tu, przed wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny zapragnęła na zawsze zawrzeć przymierze z Jezusem Mistrzem. Eucharystii przewodniczył ks. Marcin Romanowski ssp wraz z licznymi kapłanami zarówno z Towarzystwa Świętego Pawła, jak i z archidiecezji warmińskiej, z której pochodzi s. M. Barbara. W homilii ks. Marcin podkreślił wartość milczenia w misji Uczennicy Boskiego Mistrza. Przypomniał, że apostolstwo paulińskie jest posługą Słowa, ale moc Słowa rodzi się z milczenia. Ta zdolność milczenia rodzącego życie charakteryzowała Najświętszą Maryję Pannę. Dzięki niemu wydała na świat Jezusa Mistrza. Życie Maryi było naznaczone pełnym oddaniem Bogu – pełną koncentracją na Nim i na sprawach Jego Królestwa. W tę drogę Maryi jest spisana także droga każdej z nas.

Eucharystia, podczas której s. M. Barbara złożyła śluby wieczyste, zgromadziła siostry ze wszystkich wspólnot, a także członków Rodziny Świętego Pawła oraz Rodziców, rodzinę i przyjaciół s. M. Barbary. Podczas celebracji śpiewała schola sióstr pod dyrekcją s. M. Dolores Nowak. W posługę muzyczną włączył się także Marcin, postulant Towarzystwa Świętego Pawła, grając na skrzypcach. Podczas obiadu, na który zostali zaproszeni wszyscy uczestnicy uroczystości, S. M. Cecylia Wilk, Przełożona Prowincjalna, przeczytała życzenia od Matki Generalnej, s. M. Reginy Cesarato.

Siostra M. Barbara wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza 8 września 2003 roku. 6 sierpnia 2008 roku złożyła pierwszą profesję. Jesienią ubiegłego roku przygotowywała się do profesji wieczystej wraz juniorystkami z innych krajów podczas trzymiesięcznego kursu formacyjnego w Rzymie.

Módlmy się za s. M. Barbarę, aby świadoma umiłowania, z radością głosiła przez całe swoje życie tę przeogromną moc Bożej wierności i była nieustannym świadkiem miłości silniejszej niż śmierć, zwycięskiej miłości Chrystusa, Drogi Prawdy i Życia.

 

Może Ci się również spodoba