Spotkanie formacyjne sióstr profesek

W dniach 16-18 stycznia 2015 w Warszawie odbyło się doroczne spotkanie sióstr profesek. Miało ono charakter formacyjny, a jego tematem była hermeneutyka teologiczna pism Ojca Założyciela. Zajęcia poprowadziła s. dr Iwona Kopacz pddm. Po krótkim przedstawieniu metodologii pracy siostry zostały podzielone na kilkuosobowe grupy, z których każda otrzymała wybrany tekst medytacji bł. Jakuba Alberionego. Praca była podzielona na trzy etapy, poprzedzone wprowadzeniami prelegentki. Po każdym etapie polegającym na zespołowym przygotowaniu określonego zagadnienia, przedstawicielki grup relacjonowały wszystkim owoce pracy. Uczestniczki spotkania przeżyły także wspólne lectio divina poprowadzone przez s. dr Judytę Pudełko pddm.

Czym zatem jest hermeneutyka i dlaczego właśnie tej metodzie badawczej siostry poświęciły spotkanie? Sam grecki termin hermeneu (wyjaśniać, tłumaczyć, interpretować) pochodzi od imienia mitologicznego boga Hermesa, pełniącego funkcję posłańca bogów i interpretatora ich rozkazów. W Dziejach Apostolskich czytamy o Pawle i Barnabie, których mieszkańcy Listry okrzyknęli bogami. „Barnabę nazwali Zeusem, a Pawła Hermesem, gdyż on głównie przemawiał” (Dz 14, 12). Zadaniem hermeneutyki jest wydobycie z badanego tekstu (ale tez przemowy, symbolu bądź zachowania) jego znaczenia; to sztuka rozumienia, teoria interpretacji, odkrywanie sensu… Formą hermeneutyki jest np. metoda lectio divina – próbuje ona zrozumieć, co zawiera biblijny tekst i jakie on może mieć zastosowanie do życia tego, kto bada dane Słowo. Źródłem dla pracy sióstr nie było jednak Słowo Boże, ale słowa Ojca Założyciela. Badanie to polegało nie tylko na interpretacji samych tekstów ale także sposobu, w jakim te teksty interpretują współczesne życie i powołanie tych, do których są skierowane. Jako spadkobierczynie charyzmatu przekazanego przez Jakuba Alberionego siostry badały teksty czerpiąc zarówno z wiedzy intelektualnej jak i ze źródła własnych doświadczeń. Do czego te teksty zapraszają DZIŚ? Czy są nadal aktualne, a jeśli tak, w jaki sposób można skorzystać z nich na własnej i wspólnotowej drodze? W jaki sposób je zaktualizować? Czas spędzony na wspólnym spotkaniu z Ojcem Założycielem poprzez pogłębianie jego słów, obfite czerpanie z dokumentów Kościoła i osobistych przemyśleń był okazją do odnowienia w sobie wierności tym wartościom, które jednocześnie niezmienne i zawsze nowe stoją na straży autentyczności powołania duchowych dzieci bł. Jakuba Alberionego.

Może Ci się również spodoba