Święto błogosławionego Jakuba Alberionego

26 listopada obchodzimy święto założyciela Rodziny  Świętego Pawła, błogosławionego Jakuba Alberionego. Dziś przypada 43-cia rocznica jego przejścia do Domu Ojca, gdzie – jak sam obiecał – wstawia się za nami u Jezusa Boskiego Mistrza.

Dzień wspomnienia naszego Założyciela skłania nas do refleksji: w jaki sposób dzisiaj pielęgnujmy przekazany przez niego charyzmat jako Uczennice Boskiego Mistrza?

W charyzmatycznej historii Rodziny Świętego Pawła, pt. „Abundantes divitiae gratiae suae” (Przemożne bogactwo Jego łaski), Jakub Alberione pisał o nas:

Z waszej modlitwy <Poślij dobrych robotników na swoje żniwo> musi przychodzić wielu kapłanów do Towarzystwa Świętego Pawła i do Kościoła. Dlatego pełnijcie apostolstwo życia wewnętrznego, świętych pragnień, modlitwy, cierpienia jak Maryja. Waszą pracą (…) gorliwością spełnianą według waszych możliwości ogromnie pomożecie powołaniom. Pragnąłbym was wiele, wiele! Oto wasza posługa przy Tabernakulum: (…) serca, które dzielą z Eucharystycznym Oblubieńcem pragnienia, dążenia, opuszczenie – za wszystkich, ale głównie za osobę najbardziej drogą swojemu sercu: za kapłana.

Mając duszę pełną Jezusa-Hostii, jak mogłybyście tłumić w sercu waszą wiarę, nadzieję, miłość? Będziecie to wyrażać, ukazywać i rozpowszechniać stosownie do waszego powołania (…) tworząc kościoły, kaplice, tabernakula i wszelkie wyposażenie; interpretując i ukazując sakralne skarby liturgii

Dziś może nie jest nas wiele, ale podejmujemy różne inicjatywy według naszej możliwości, dzieląc się wiedzą, doświadczeniem, a nade wszystko więzią z Jezusem Eucharystycznym. Robimy to przede wszystkim poprzez całodobową adorację Najświętszego Sakramentu w kaplicach otwartych dla wiernych; lectio divina przygotowujące do przeżycia Liturgii Słowa; szycie szat liturgicznych oraz sutann; projektowanie nowych wzorów paramentów liturgicznych; rzeźbę, malarstwo, ikonografię oraz architekturę; muzykę liturgiczną; prowadzenie adoracji i katechez liturgicznych w parafiach, Centrum Apostolstwa Liturgicznego. Grupą uczestniczącą w naszej duchowości jest wspólnota Przyjaciół Jezusa Mistrza, podejmująca modlitwę, ofiarę oraz w miarę możliwości konkretną posługę związaną z naszą misją. Zapewniamy im formację i modlitewne wsparcie.

 

 

Może Ci się również spodoba