Nowa siostra magister

Nowa_siostra_magister_2014_00221 października 2014 na wydziale teologii ogólnej Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie s. M. Wioletta Trzepizur, obroniła pracę magisterską zatytułowaną: „Ubóstwo jako droga rozwoju duchowego w wybranych pismach błogosławionego ks. Jakuba Alberionego”.

Treść pracy oparta jest na nauczaniu naszego Założyciela, według którego ubóstwo zakonne zobowiązuje do naśladowania Jezusa Mistrza. On będąc bogaty dla nas stał się ubogi. Wzorem takiego ubóstwa jest Maryja pokorna służebnica Pańska. Ubóstwo w rodzinie Świętego Pawła wyraża się w całkowitym zawierzeniu Bogu oraz w oderwaniu się od dóbr ziemskich z miłości do Chrystusa i do ludzi, którym chcemy nieść orędzie zbawienia. Praktyka ubóstwa prowadzi do życia pełnego prostoty i oddania oraz ubogiego w rzeczywistości i w duchu. Jego pozytywnym aspektem jest świadectwo dawane o znaczeniu ludzkiej pracy, wykonywanej z prostą intencją, z odpowiedzialnością i w obecności Bożej. Spełniana w takim duchu jest dowodem radosnego i skutecznego połączenia życia wewnętrznego z apostolstwem zewnętrznym. Według Założyciela prawdziwe ubóstwo nigdy nie jest celem, ale środkiem do osiągnięcia pełnej świętości w Chrystusie.

Może Ci się również spodoba