Rekolekcje w Rodzinie Świętego Pawła

W dniach 23-29 VIII 2014 w Centrum Duchowości Paulińskiej w Masłońskim odbyły się rekolekcje dla młodzieży, które oparte były na dziele Donec formetur Christus in vobis (Aż Chrystus ukształtuje się w was) bł. Jakuba Alberionego, założyciela Rodziny Świętego Pawła. Czas ten poświęcony był na rozważanie tajemnicy miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz odkrywanie własnego powołania.

Rekolekcje te, które stoją u podstaw duchowości paulińskiej, niczym ćwiczenia duchowe w duchowości ignacjańskie, poruszały oprócz wymiaru teologicznego ludzki wymiar kształtowania relacji do Boga i bliźniego. Czternaścioro uczestników przez pięć dni zastanawiało się nad tym w jaki sposób miłość Boga Ojca, który nas stworzył; objawiona nam w Jezusie Chrystusie, który jest Drogą, Prawdą i Życiem (J 14,6); wypełnia nasze życie poprzez dar Ducha Świętego.

Podczas ich trwania było wiele momentów milczenia – wewnętrznego skupienia. Nie brak było jednak wymiany doświadczeń duchowych, odbyła się również projekcja ekranizacji Ewangelii wg św. Jana. Był też czas na pogłębienie tematów powołaniowych podczas szczerej dyskusji. Ostatniego dnia udało się również zorganizować wyjazd na Jurę Częstochowską, gdzie oprócz wysłuchania konferencji uczestnicy mogli zobaczyć dwa zamki: w Mirowie i Bobolicach.

Rekolekcje były wspólnym dziełem czterech zgromadzeń zakonnych z Rodziny Świętego Pawła, obecnych na ziemiach polskich: paulistów, paulistek, sióstr Uczennic Boskiego Mistrza oraz apostolinek.

Może Ci się również spodoba