Złoty jubileusz s. M. Tymotei

30 marca 2014 na Jasnej Górze s. M. Tymotea Pawlak celebrowała 50-lecie konsekracji zakonnej. W uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem o. Józefa Płatka OSPPE uczestniczyli licznie zgromadzeni bracia i siostry z Rodziny Świętego Pawła. Wraz z s. M. Tymoteą podobny jubileusz przeżywały trzy pary małżeńskie.

S. M. Tymotea od ponad 40 lat posługuje w punkcie medycznym jasnogórskiego sanktuarium jako pielęgniarka. W latach 1983 – 1989 pełniła urząd Przełożonej Regionalnej Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza.

Może Ci się również spodoba