Spotkanie apostolskie

W dniach 20 – 22 września 2013 we wspólnocie warszawskiej miało miejsce spotkanie Sióstr posługujących w Centrach Apostolstwa Liturgicznego z Siostrą Prowincjalną, s. M. Cecylią Wilk wraz z Zarządem Prowincjalnym. Siostra Prowincjalna na początku naszego spotkania podziękowała nam za podejmowany trud i współpracę i zachęcała, aby ta posługa miała charakter misyjny. Następnym ważnym punktem naszego spotkania było wspólne pochylenie się nad Słowem Bożym danym nam przez Kościół na XXV niedzielę zwykłą (Łk 16,1-13). I tutaj Jezus Boski Mistrz pokazał nam jakimi zarządcami powinniśmy być i do kogo te dobra należą. Słuchając homilii wygłoszonej przez księdza Roberta Ogrodnika jeszcze raz zostałyśmy wezwane do ukazania piękna liturgii, głębi liturgii i życia liturgią. Natomiast 22 września podczas Mszy św. koncelebrowanej przez naszych Braci Paulistów, miałyśmy to szczęście, aby usłyszeć słowa świadectwa ks. Vincenzo ssp z Indii, którego kierownikiem duchowym był sam Ojciec Założyciel. Ufamy, że te dni wspólnej refleksji i dzielenia się doświadczeniem pomoże nam wzrastać w zaufaniu do Opatrzności Bożej i żyć misją jaka została nam powierzona.

Może Ci się również spodoba