Rekolekcje dla młodych

W dniach 26-30 sierpnia w Masłońskim k/Częstochowy odbyły się rekolekcje dla młodzieży. Prowadzili je bracia i siostry z Rodziny Świętego Pawła. Różne formy spotkań miały na celu przestawić wszystkie rodzaje powołań w Kościele, a także pomóc młodym ludziom odnaleźć wśród nich swoją drogę. W rekolekcjach udział wzięły 23 osoby.

Spotkanie trwało trzy dni. Przez ten czas prowadziły trzy zdania napisane na ścianie naszej kaplicy, które można znaleźć we wszystkich kaplicach Rodziny Świętego Pawła. Słowa te, usłyszane przez Ojca Założyciela w jednym z jego proroczych snów, stały się duchowym drogowskazem ks. Alberionego. Pierwsze zdanie: „Nie bójcie się, jestem z wami” rozważaliśmy w kontekście obecności Jezusa Mistrza w Jego Słowie – był to więc dzień poświęcony Biblii. Przeżyliśmy biblijną skrutację oraz drogę lectio divina we wszystkich jego etapach. Drugi dzień pod hasłem „Stąd chcę oświecać”, poświęciliśmy na rozważanie obecności Jezusa w Eucharystii i sakramentach. Był to też dzień spowiedzi. Trzeciego dnia, prowadzeni zdaniem: „Trwajcie w ciągłym nawracaniu” zastanawialiśmy się nad jakością naszych relacji z drugim człowiekiem. Był to dzień wspólnoty. Tego dnia przedstawiliśmy nasze wspólnoty zakonne (Pauliści, Paulistki, Uczennice Boskiego Mistrza, Apostolinki), a także instytut Świętej Rodziny dla małżeństw, instytut Jezusa Kapłana dla kapłanów diecezjalnych oraz instytuty świeckie Anuncjatynek i Gabrielinów, tworzące Rodzinę Świętego Pawła. Każdego dnia uczestniczyliśmy w Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu. Spotkanie rozpoczęło się ogniskiem a zakończyło wycieczką, po której nastąpił wieczór z filmem.

Może Ci się również spodoba