Wielki Piątek

„Całe życie Jezusa było męczeństwem”

Apostolstwo cierpienia to cierpienie z Jezusem dla zbawienia dusz. Na tym świecie wszyscy dźwigają krzyż; są tacy, którzy wloką go; inni odpiłowują kawałek, aby był lżejszy; inni podnoszą go, aby pokazać wszystkim; inni niosą z Jezusem. Oto tak się dzieje.
Wszyscy cierpią: bóle fizyczne, choroby, niezrozumienia, niewdzięczności, niepewności, wątpliwości, zniechęcenia, cierpienia moralne. Inni mają cierpienia duchowe: złe skłonności, pokusy, skrupuły, oschłości, opuszczenia. I tak też całe życie chrześcijanina musi być ukrzyżowane razem z Chrystusowym…

bł. Jakub Alberione

Może Ci się również spodoba