Spotkanie Zarządów Zgromadzeń Rodziny Świętego Pawła

W dniu 14 kwietnia 2012 r. w domu Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza przy ul. Żytniej 11 w Warszawie odbyło się spotkanie Zarządów Zgromadzeń Rodziny Świętego Pawła obecnych w Polsce.

Uczestnicy spotkania podzielili się informacjami odnoszącymi się do tego, co aktualnie dzieje się w życiu i apostolstwie poszczególnych zgromadzeń. W oparciu o „Orędzie końcowe z XXX spotkania Zarządów Generalnych Rodziny Świętego Pawła”, które odbyło się 10 stycznia 2012 r. w Rzymie, przedyskutowano najważniejsze sprawy, którym żyje Rodzina Świętego Pawła na świecie.

Ważnym punktem obrad była dyskusja nad nowym „Statutem Stowarzyszenia Współpracowników Paulińskich”, który wprowadza pewne zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu tego Stowarzyszenia. Ponadto podjęto refleksję nad przygotowaniem i przeprowadzeniem polskich obchodów jubileuszu 100-lecia Rodziny Świętego Pawła. Powołano wspólną komisję, której zadaniem będzie przygotowanie jubileuszowych obchodów

Wspólnie została podjęta decyzja, aby spotkania Zarządów odbywały się regularnie, co roku, zawsze w niedługim czasie po dorocznym spotkaniu Zarządów Generalnych Rodziny Świętego Pawła. Dzieląc się z Siostrami i Braćmi informacjami z naszego spotkania wyrażamy nadzieję na ożywianie ducha rodzinności i współpracy na wszystkich poziomach i we wszystkich obszarach naszego życia. „Starajmy się więc o to, co przynosi pokój i co służy wzajemnemu zbudowaniu” (Rz 14,19).

Zobacz też: www.paulus.org.pl

Może Ci się również spodoba